Mindfulness

Mindfulness bestaat al lang

Mindfulness komt uit het boeddhisme. Het is één van de kernoefeningen die de Boeddha benadrukte als ondersteunend aan ieders dagelijks leven. Het is een oude methode, voortgekomen uit een nog steeds actuele visie op leven en mens-zijn. Halverwege de vorige eeuw kwam het in het Westen terecht door leraren uit verschillende Boeddhistische scholen en tradities. Theravada boeddhisme (Zuid-Oost Azië), Zen boeddhisme (Japan) en Tibetaans boeddhisme (Vajrayana) zijn bekende voorbeelden met ieder hun eigen accenten. 

Mindfulness is een aandachttraining

Mindfulness richt zich op het vergroten van opmerkzaamheid oftewel een bewuster leven. Het geeft je beter inzicht in je gedachtenpatronen, je reacties, je handelen, je emoties en gemoedstoestanden waardoor je andere, betere keuzes kunt maken. Mindfulness helpt om beter om te gaan met besluiteloosheid, piekeren, stress, ontevredenheid, twijfel, angst, slapeloosheid, depressie, burn-out, ziekte, tegenslag, enz. 
Je oefent houding en omgang met wat er zich in je ervaring aandient. Met bijvoorbeeld je ademhaling en lichaam als anker en thermometer. Je leert in het hier en nu bewust keuzes te maken in plaats van automatisch te reageren. Mindfulness is zowel een visie als een wetenschappelijk onderbouwde methode [American Psychological Association 2012 en Chambers 2008]. Hierdoor is welzijn een vaardigheid geworden die vrijwel iedereen kan leren.

Mindfulness op het werk

Vitale medewerkers hebben meer plezier in hun werk, zijn doelgerichter en succesvoller. Het meeste wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot Mindfulness bij bedrijven is uitgevoerd onder werknemers in stressvolle beroepen. Onderzoek toont aan dat Mindfulness stress, angst en burn-out klachten vermindert en leidt tot een hogere betrokkenheid op het werk. De kosten van een training verdienen zichzelf daardoor terug. Uit onderzoek van TNO blijkt dat Mindfulness samenhangt met hogere werktevredenheid, minder burn-outklachten en lagere werkstress [TNO 2020].

Mindfulness in de natuur

De wetenschap kijkt steeds meer naar de gezonde en rustgevende effecten van de natuur voor het bestrijden van welvaartziekten en de vermindering van zorgkosten. De onderzoeksresultaten bieden onderbouwing dat Mindfulness Training in een natuurlijke omgeving grotere stressherstellende effecten heeft dan in een stedelijke omgeving [J.E. Wesselius 2013] en binnensetting  [D. Djernis 2019]